3-fasen model

3-fasen model

In de visie van Conquerors is ruimschoots plaats voor de inzet en de betrokkenheid van de mantelzorger (de kerk).
Conquerors ziet het als een uitdaging de mantelzorger maximaal te laten participeren.
Deze participatie geschiedt vanuit de context van de cliënt. Gerard Schut was in 2002, samen met wijlen Aart Sijl, de bedenker van het 3-fasenmodel.
Dat is een organisatiemodel dat een maximale afstemming beoogt tussen professionele hulpverlening en mantelzorgers (de kerk).
Zorgcyclus ‘het 3-fasen model’ dient binnen Conquerors als uitgangspunt in het zorgtraject.