Zorgondernemers

Zorgondernemers

Kenmerkend voor een zorgondernemer is de passie en bewogenheid met betrekking tot het zorgen voor mensen, het perspectief in iemands leven willen zien en oplossingen willen bieden in de nood. De zorgondernemer zet zich vooral in voor het met hart en ziel verlenen van zorg aan de cliënt. Maar de keerzijde van dit werk is dat er expertise van de zorgverlener wordt gevraagd op het gebied van wettelijke verplichtingen, privacywetgeving, fiscale zaken, bedrijfsadministratie, zorgplicht en de werking van de geschillencommissie. Wet- en regelgeving behoren meestal niet tot de corebusiness en doorgaans ook niet tot het interessegebied van de zorgondernemer. Conquerors-Consultancy biedt advies en ondersteuning aan deze zorgondernemers.Beleidsplanontwikkeling:

Vele visionairs kennen het probleem. In hun hoofd weten ze precies hoe het geheel er uit moet zien. Op het moment dat ze achter de computer gaan zitten en het moeten vertalen in een beleidsplan betekent dit voor velen uren worstelen. Dit levert een steeds grotere frustratie op. Om deze visonairs te helpen biedt Conquerors-Consultancy ondersteuning in beleidsplanontwikkeling, zodat dromen op professionele wijze kunnen worden gerealiseerd.