Kerken en mantelzorg

Kerken en mantelzorg

Conquerors-Consultancy wil de beschikbare expertise aan de kerkelijke gemeenten aanbieden. Anders gezegd: Wij helpen de kerkelijke gemeenten hun maatschappelijke positie in te nemen bij het ondersteunen en het nemen van verantwoordelijkheid in het zorgdragen voor haar leden en voor de mensen om hen heen.

Conquerors-Consultancy speelt in op tal van maatschappelijke ontwikkelingen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Er is binnen de breedte van de christelijke gemeenschappen duidelijk behoefte aan expertise op het gebied van het organiseren en het financieren van mantelzorg via diaconale – en pastorale zorg.

Het aanbod van Conquerors-Consultancy bestaat uit:

    •  advisering en coördinatie in gemeente zorg;

    •  het ontwikkelen van een beleidsplan.Door middel van de inbreng van ruim 25 jaar ervaring in de identiteitsgebonden zorg – & dienstverlening wil Conquerors-Consultancy dienstbaar zijn aan de kerken.