Woonbegeleiding – Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Conquerors-Care biedt zorgverlening aan cliënten die zelfstandig wonen, maar toch begeleiding nodig hebben, of aan cliënten die ondersteuning nodig hebben in een beschermde omgeving. De (ambulante) woonbegeleiding heeft een ondersteunend karakter. Afhankelijk van de zorgbehoefte en de gestelde indicatie ontvangt de cliënt de benodigde hulp in de vorm van bijvoorbeeld gesprekken of praktische ondersteuning in planbare en onplanbare zorg. Deze hulp kan zowel kortdurend als langdurig zijn. Aan de hand van een zorgvuldige intakeprocedure worden de ondersteuningsbehoeften en de gestelde doelen in beeld gebracht. De begeleiding richt zich op de individuele ondersteuningsvraag en de ontwikkeling van de cliënt.