Conquerors Woon-Zorgboerderij

Conquerors Woon-Zorgboerderij

In de regio zuid Drenthe beheerd Conquerors-Care een Woon-Zorgboerderij. Het betreft een kleinschalige woonvoorziening voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het dagelijks leven. Samen met de kernbewoners vormt de “Conquerors Woon-Zorgboerderij” een kleine buurtschap met als motto: “Samen wonen, Samen leven”. In de vormgeving ervan zijn de christelijke normen en waarden leidend.
Naast de 3 huishoudens van de kernbewoners biedt de “Conquerors Woon-Zorgboerderij” plaats aan maximaal 10 cliëntbewoners. Hiervoor huurt iedere bewoner haar of zijn eigen zorgstudio met een eigen natte cel en eigen kookgelegenheid. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke ruimtes van de gecombineerde zorglocatie.
Van bewoners wordt verwacht dat ze minimaal 5 dagdelen per week een passende dagbesteding hebben. Dit kan betaald of onbetaald werk in de regio zijn of het volgen van een studie. Ook biedt de “Conquerors Woon-Zorgboerderij” meerdere vormen van dagbesteding aan op het terrein en in de omgeving.
Onze zorg en ondersteuning is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar.
De locatie betreft een gecombineerde zorgonderneming. Dit houdt in dat er op het terrein ook andere bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, waaronder consultancy, coaching – & trainingsactiviteiten.

Kernwaarden:
    •  hospitality;
    •  sociaal bewogen en duurzaam ondernemen;
    •  mensen met problemen kansen bieden;
    •  ieder mens is uniek, en heeft kwaliteiten, dus ook mogelijkheden;
    •  hulp ontvangen daar waar nodig, bijdragen daar waar mogelijk;
    •  een plaats waar we in mogelijkheden denken, in plaats van beperkingen.

Contra indicaties kunnen zijn:
    •  alcohol- en/of drugsverslaving, waarbij de cliënt geregeld onder invloed is;
    •  ernstige psychiatrische problematiek;
    •  suïcidaal gedrag;
    •  onveiligheid voor de medebewoners vanwege bijvoorbeeld agressief of seksueel ongewenst gedrag.

Kosten
De kosten zijn onder te verdelen in drie categorieën: woonkosten, maaltijd kosten en zorgkosten.
    •  Woonkosten bestaan uit huur, servicekosten en inrichtingskosten van de zorgstudio;
    •  Maaltijdkosten van de bewoners die zelfstandig koken of in groepsverband eten;
    •  Zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget (PGB) van de bewoner. Het PGB is door iedereen aan te vragen met een geldige indicatie vanuit de:
        ⇒  Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning van uw gemeente;
        ⇒  Wlz – Wet langdurige zorg van uw zorgkantoor;
        ⇒  Zvw – Zorgverzekeringswet van uw zorgverzekering.
        Informatie over het PGB is te vinden op de website van belangenvereniging ‘Per Saldo.’

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!