Begeleiding bij dagbesteding

Begeleiding bij dagbesteding

Conquerors-Care biedt cliënten begeleiding aan bij dagbesteding op verschillende terreinen van het leven. De primaire doelstelling hiervan is de maatschappelijke participatie te vergroten. De wensen en de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt staan daarbij steeds centraal. Aan de hand van de intake wordt de invulling en de locatie van de dagbesteding bepaald. Een cliënt kan voor dagbesteding in aanmerking komen als er sprake is van het in standhouden en – daar waar mogelijk – ontwikkelen van:

    •  zelfredzaamheid;
    •  een gezonde dagstructuur – en invulling;
    •  zelfvertrouwen;
    •  persoonlijke vaardigheden;
    •  sociale vaardigheden.

Voor anderen zal een goede dagbesteding betekenen dat hun leven stabiel blijft.
Onderstaande participatieladder is bij dagbesteding het vertrekpunt.